سه شنبه 20 دلو 1394 وقت محلی 02:01 PM

برنامه های هفته گی


در جستجوی عزیزان گمشده

Host:ظریف نظر

در برنامه درجستجوی گمشده گان رادیو آزادی پیام ها و نامه های کسانی نشر میشود که گرد باد حوادث آنها را از هم جدا ساخته است و چشم براه گمشده شان می باشند. تا اکنون از طریق این برنامه تعداد زیاد از افغانها توانسته اند عزیزان گمشدهء شان را بیابند. برنامه درجستجوی گمشده گان بروزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:40 تا 6:00 بعد از ظهر و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:40 تا 10:00 قبل ظهر به وقت افغانستان نشر میشود.

Coming Up 05:41 - 05:59 AM چهارشنبه 21 دلودر امتداد لحظه ها

Host:مهریه انوری

برنامهء در امتداد لحظه ها یک برنامهء معلوماتی در پیوند با ادبیا ت شفاهی، مسایل فلکلوریک افغان ها، معرفی اشخاص و جاهای تاریخی ، رسم و رواج ها، سنت ها و باورها و عنعنات مردم افغانستان می باشد . این برنامه هر هفته به روزهای یکشنبه ساعت 11:45 و به روزهای دوشنبه ساعت 9:45 نشر می شود.

Coming Up 11:32 - 11:45 AM یکشنبه 25 دلو

سرود و سخن

Host:فریبا حمیدی

Coming Up 01:08 - 01:59 AM چهارشنبه 21 دلو

زن و زندگی

Host:شمیلا جاوید

برنامه هفته وار زن و زنده گی ،انعکاس دهنده واقعات زنده گی زنان افغان بوده که دربرگیرنده مطالبی درارتباط به حضورزنان درجامعه، فعالیت درعرصه های مختلف، پیشرفت ها وآزمون های که زنان درجامعه افغانی با آن روبرو می باشند . این برنامه را هفته دوبار میتوانید بشنوید.

Coming Up 03:32 - 03:45 AM دوشنبه 26 دلو


هفت شهرعشق

Host:خالد نویسا

برنامهء " هفت شهرعشق" به ادبیات ، نقد ادبی , نظرگاه های نوین ادبی و معرفی شاعران و نویسندگان کلاسیک ومعاصر می پردازد. در این برنامه کوشش می شود در کنار وجههء زیبایی شناسی آثار, نقش و ارزش ادبیات در رفاه و بهبود زندگی مردم نشان داده شود. این برنامه را به روز های جمعه، ساعت یک بعد از ظهر وروز سه شنبه از ساعت 9 صبح به بعد در برنامه ء مجلهء آزادی بشنوید.

Coming Up 01:00 - 02:00 AM جمعه 23 دلو

آشیانه

بر نامه ء آشیانه مسایل خانواده گی ، اجتماعی، اقتصادی... خانواده هارا بازتاب میدهد و میکوشد راه زنده گی سالم و فارغ از خشونت را به مردم نشان دهد .

Coming Up 03:45 - 03:59 AM سه شنبه 20 دلو

مربای مرچ

مربای مرچ یک برنامه طنز و تفریحی است. در این برنامه نابسامانی های اجتماعی، بی عدالتی ها ، فساد در ادارات و مشکلات اجتماعی به وسیلهء طنزنقد می شود و هدف عمدهء آن همانا اصلاح جامعه است. این برنامه طنز در قالب پارچه های تمثیلی، خبر، مصاحبه ، آهنگ و گزارش های طنز آمیز اجرا می شود. برنامهء مربای مرچ هر هفته به روز های یکشنبه و چهار شنبه نشر می شود.

Coming Up 11:46 - 11:59 AM چهارشنبه 21 دلو


آبادی و بازسازی

Host:سلطان محمد سرور

رادیوآزادی درین برنامه روند آبادی و بازسازی را درافغانستان تعقیب می کند. نظر مردم، مسوولین و کارشناسان را دربارهء کیفیت پروژه های جاری وتکمیل شده نشر می کند. همچنین گزارش های تحقیقاتی ومعلوماتی را دربارهء پروژه های آینده از همین برنامه خواهید شنید.

Coming Up 05:32 - 05:40 AM چهارشنبه 21 دلو

صحت

Host:داکتر مصطفی صدیقی

در برنامهء صحت شما از مشورهء دکتوران و متخصصین مستفید خواهید شد. لطفا با تیلفون ها و ایمل های تان پرسش های تان را با مهمانان این برنامه مطرح کنید.

Coming Up 11:45 - 11:59 AM شنبه 24 دلو

زیر آسمان کبود

Host:عصمت څاروان and قادر حبیب

بروز شنبه از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر در برنامهء زیر آسمان کبود مشکلات تجار افغان مورد بخث قرار دادخ می شود. اگر در این رابطه نظر و پیشنهاد دارید لطفا در جریان برنامه از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از طریق تلیفون پرسش های تان را مطرح کنید و یا هم سوالات تان را از طریق ایمل به ما بفرستید.

Coming Up 03:08 - 03:59 AM شنبه 24 دلو