یکشنبه 18 دلو 1394 وقت محلی 07:57 AM

برنامه ها / آشیانه

اهمیت جنگلات در افغانستان

x
در ولایات مختلف افغانستان جنگلات طبیعی وجود دارند. از جمله جنگل های لمنز، بیجور، سرب، بلوط و غیره که ارزش زیاد صنعتی و ساختمانی  دارند را می توان یاد کرد. اما طوریکه به نظر می رسد امروزه بسیاری از جنگلات افغانستان توسط مردم آسیب دیده و به صورت غیر مسوولانه قطع می گردند. مثلاً قطع درختان و نابودی جنگل‌ ها به منظور تهیه مواد تعمیراتی، مواد سوخت و یا قاچاق و فروش چهار تراش به منظور تهیه زمین‌ های زراعتی و منازل مسکونی و ایجاد قریه‌ جات در داخل جنگل، آتش زدن عمدی جنگل‌ های باقیمانده که از آنها چهار‌‌ تراش حاصل نمی‌ شود توسط جنگل‌ نشینان به هدف تبدیل آن به ذغال و کسب درآمد می باشد.

تهیه کننده: عفیفه ساکب نیازی