دوشنبه 19 دلو 1394 وقت محلی 02:26 PM

مصاحبه

برخی رهبران سابق جهادی و اپوزیسیون سیاسی با حامد کرزی ملاقات کردند

x

سمعی بصری

صدا
برخی از رهبران سابق جهادی و چهره های از احزاب و اپوزیسیون سیاسی دیروز در یک نشست مشورتی به ریاست رییس جمهور کرزی در ارگ اشتراک کردند.

ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در این اجلاس در مورد چگونگی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور بحث و مشوره صورت گرفت.

ستار فرغ در همین مورد با واقف حکیمی عضو و سخنگوی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان که در این نشست نیز حضور داشت مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که به طور مشخص چی مسایل با رییس جمهور کرزی در ارتباط به انتخابات مورد بحث قرار داده شد.