پنجشنبه 22 دلو 1394 وقت محلی 08:44 AM

مصاحبه

با صدیق صدیقی در مورد درگیری در ولسوالی بغلان مرکزی

x

سمعی بصری

صدا
وزارت داخلهء افغانستان می گوید، شخصی که  در ولسوالی بغلان مرکزی با نیروهای افغان درگیر شده است، یک قوماندان غیر مسوول می باشد.

سخنگوی این وزارت می گوید، این شخص قوماندان کمین نام دارد و یک هفته قبل از سمت قوماندانی امنیه بغلان مرکزی برکنار شده است.

در همین مورد مصطفی بشارت مصاحبهء را با صدیق صدیقی انجام داده و در نخست از وی در مورد چگونگی درگیری در ولسوالی بغلان مرکزی پرسیده است.