سه شنبه 20 دلو 1394 وقت محلی 11:50 AM

مصاحبه

ارگان های محل: به زودی والیان 7 ولایت افغانستان تغییر می کنند

x

سمعی بصری

صدا
اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان می گوید که به زودی چهره های جدید به عنوان والی در هفت ولایت کشور به کار گماشته خواهند شد.

بشیر بهرام سخنگوی این اداره در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام بهبود یافتن امور مربوط به این ولایت ها است.

ستار فروغ این مصاحبه را با آقای بهرام انجام داده و نخست از وی پرسیده است که در مورد این تغییرات در سطح رهبری برخی از ولایات معلومات بدهد.